สัพเพเหระ

laravel10blog

Edit app\Providers\AppServiceProvider.php use Illuminate\Support\Facades\Schema; public function boot() { Schema::defaultStringLength(191); }  filament install : https://filamentphp.com/docs/2.x/admin/installation#requirements composer require filament/filament:"^2.0" แก้ไขไฟล์ composer.json เพิ่มบรรทัดนี้...

Basic Vue.js 3 – Setup Project and Tool

Step 1 : ติดตั้ง Vue CLI ตรวจสอบ Vue CLI ของเดิมก่อน vue --version ถ้าต้องการติดตั้งใหม่ ก็ถอนของเดิมออกก่อน npm uninstall -g @vue/cli ติดตั้ง Vue...

Laravel datatables translate

transaction : ใช้สำหรับการทำงานที่ต้องทำหลายๆงานพร้อมกัน โดยถ้ามีงานใดงานหนึ่งไม่สำเร็จ งานทุกงานที่ทำไปจะ rolled back ค่ากลับไป หรือก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมาะกับงานที่เกี่ยวกพันกัน หรือมุ่งหวังให้ทุกงาน ต้องสำเร็จเหมือนกัน ในการรัยครั้งเดียว จะสำเร็จ แค่งานใดงานนึงไม่ได้ โดย method นี้จะรับข้อมูลเข้า 2...

Laravel Setup Demo for Query Builder Eloquent

สร้างไฟล์ migration ชื่อตารางเป็น พหูพจน์ php artisan make:migration create_phones_table แก้ไขไฟล์ migration Schema::create('phones', function (Blueprint $table) { $table->integerIncrements('id'); $table->string('name'); $table->string('display'); $table->integer('weight',false,true); });...

JavaScript Callback , Promise , Async / Await

ลำดับการทำงานใน JavaScript จะแบบออกเป็น 2 ลักาณะ 1.Non-Blockin หรือ อะซิงโครนัส Asynchronous คือการทำงานแบบไม่พร้อมกัน หรือไม่ต่อเนื่องกัน โดยงานบางส่วนที่ต้องใช้เวลา หรือมีการหน่วงเวลา งานส่วนนี้จะถูกทำงานในเบื้องหลัง ส่วนงานอื่นที่ไม่ต้องรอเวลา หรือไม่ได้ถูกหน่วงเวลาไว้ จะสามารถทำงานล่วงหน้าไปก่อนได้เลย ตัวอย่างคำสั่ง setTimeout setInterval...

query builder

find() - จะคล้ายๆกับ first() แต่ค้าหาแค่กับ id ที่เป็น primary key เท่านั้น $posts = DB::table('posts') ->find(1001); {#1323 ▼ // app\Http\Controllers\PostController.php:57 +"id": 1001...

Page 1 of 2 1 2

FOLLOW US

BROWSE BY CATEGORIES

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.