SomeOne

SomeOne

Laravel datatables translate

transaction : ใช้สำหรับการทำงานที่ต้องทำหลายๆงานพร้อมกัน โดยถ้ามีงานใดงานหนึ่งไม่สำเร็จ งานทุกงานที่ทำไปจะ rolled back ค่ากลับไป หรือก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมาะกับงานที่เกี่ยวกพันกัน หรือมุ่งหวังให้ทุกงาน ต้องสำเร็จเหมือนกัน ในการรัยครั้งเดียว จะสำเร็จ แค่งานใดงานนึงไม่ได้ โดย method นี้จะรับข้อมูลเข้า 2 ตัว ตัวแรกเป็น callback function สำหรับรันคำสั่ง ตัวที่ 2 เป็นตัวเลข จำนวนครั้งที่ลองทำซ้ำอีกครั้ง แนะนำว่าให้ว่างไว้...

Read more

Laravel Setup Demo for Query Builder Eloquent

สร้างไฟล์ migration ชื่อตารางเป็น พหูพจน์ php artisan make:migration create_phones_table แก้ไขไฟล์ migration Schema::create('phones', function (Blueprint $table) { $table->integerIncrements('id'); $table->string('name'); $table->string('display'); $table->integer('weight',false,true); }); สั่ง migrate php artisan migrate สร้าง model ใช้ชื่อเดียวกับตาราง แต่เป็น เอกพจน์...

Read more

JavaScript Callback , Promise , Async / Await

ลำดับการทำงานใน JavaScript จะแบบออกเป็น 2 ลักาณะ 1.Non-Blockin หรือ อะซิงโครนัส Asynchronous คือการทำงานแบบไม่พร้อมกัน หรือไม่ต่อเนื่องกัน โดยงานบางส่วนที่ต้องใช้เวลา หรือมีการหน่วงเวลา งานส่วนนี้จะถูกทำงานในเบื้องหลัง ส่วนงานอื่นที่ไม่ต้องรอเวลา หรือไม่ได้ถูกหน่วงเวลาไว้ จะสามารถทำงานล่วงหน้าไปก่อนได้เลย ตัวอย่างคำสั่ง setTimeout setInterval Promise 2.Blocking หรือ Synchronous คือเป็นการทำงานที่ทำตามลำดับ มีการหยุดรอให้ส่วนแรกดำเนินการเสร็จก่อน จึงจะทำงานในลำดับต่อไป ตัวอย่างคำสั่ง comfirm ตัวอย่าง...

Read more

query builder

find() - จะคล้ายๆกับ first() แต่ค้าหาแค่กับ id ที่เป็น primary key เท่านั้น $posts = DB::table('posts') ->find(1001); {#1323 ▼ // app\Http\Controllers\PostController.php:57 +"id": 1001 +"user_id": 6 +"title": "Itaque quis nobis occaecati et amet quia."...

Read more

ติดตั้ง Laravel แบบระบุ เวอร์ชั่น ผ่าน composer

1.ลง composer 2.เปิด Terminal หรือ cmd และพิมพ์ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง ** หมายถึง โฟลเดอร์ ที่เราต้องการเอาโปรเจ็กต์ไปวางนะครับ ไม่ใช้การสร้าง โฟลเดอร์โปรเจ็กต์ ในตัวอย่างนี้จะติดตั้งที่ htdocs cd C:\xampp\htdocs 3. พิมพ์คำสั่งติดตั้ง composer create-project laravel/laravel project-name x.x.x --prefer-dist project-name : ชื่อ โฟลเดอร์โปรเจ็กต์ ของเรา...

Read more

12 ประเภทคีย์เวิร์ด ที่สุดยอดนักการตลาด ควรรู้ และใช้

คีย์เวิร์ด เป็นหัวใจสำคัญของ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา) เพื่อความสำเร็จของกลยุทธการทำ SEO แบบปรับ On Page คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจคีย์เวิร์ดประเภทต่างๆ คุณต้องมีคีย์เวิร์ดหลักและคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง (หรือคีย์เวิร์ด LSI ) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา, long-tail keywords เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณ และชุดคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับโฆษณาบนการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ** โปรดทราบว่าคีย์เวิร์ด LSI ไม่มีอยู่จริงตามที่ Google ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คีย์เวิร์ด LSI นี้ยังคงเป็นคำยอดนิยมที่ผู้คนใช้เพื่ออ้างถึงคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องและคำเหมือนของคีย์เวิร์ดหลัก ในบทความนี้...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

FOLLOW ME

INSTAGRAM PHOTOS

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.